Onze klanten laten u graag weten wat zij vinden van de oplossingen van Join Incasso!

v.v. De Merino's

Verbetering liquiditeit
Wij zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van contributies. Zodra deze onbetaald blijven, heeft dit een behoorlijke weerslag op onze liquiditeit. Join Incasso bijt zich op gepaste wijze vast in deze zaken en zorgt in veel gevallen dat wij alsnog de contributie ontvangen, waardoor wij zaken kunnen blijven organiseren voor onze leden. 

De Groene Velden

Naast dat facturen betaald worden, is voor ons de relatie met onze begunstiger belangrijk. Ondanks dat een of meer facturen onbetaald blijven, willen wij waar mogelijk de begunstiger behouden voor onze Business Club. Join Incasso heeft haar activiteiten afgestemd op ons beleid en slaagt bijzonder goed in het incasseren, mét klantbehoud