Onze klanten laten u graag weten wat zij vinden van de oplossingen van Join Incasso!

v.v. De Merino's

Verbetering liquiditeit
Wij zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van contributies. Zodra deze onbetaald blijven, heeft dit een behoorlijke weerslag op onze liquiditeit. Join Incasso bijt zich op gepaste wijze vast in deze zaken en zorgt in veel gevallen dat wij alsnog de contributie ontvangen, waardoor wij zaken kunnen blijven organiseren voor onze leden. 

Business Club De Groene Velden

Naast dat facturen betaald worden, is voor ons de relatie met onze begunstiger belangrijk. Ondanks dat een of meer facturen onbetaald blijven, willen wij waar mogelijk de begunstiger behouden voor onze Business Club. Join Incasso heeft haar activiteiten afgestemd op ons beleid en slaagt bijzonder goed in het incasseren, mét klantbehoud

Dubbel M Barneveld

Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken over de wijze waarop jij je werkzaamheden verricht. Mijn zwager had een aantal wanbetalers en jij hebt die op de jou eigen wijze aangemaand tot betalen.

Inmiddels zijn er een aantal zaken achter de rug, die naar volle tevredenheid zijn uitgevoerd. Namens mijn zwager hartelijk dank voor de correcte wijze waarop jij omgaat met een aanbeveling en het verdere traject wat hieruit tot stand is gekomen. Ook voor Dubbel M is er in de afgelopen periode in een bepaalde zaak goed advies gegeven. Voor deze zaak geldt ook: naar volle tevredenheid afgesloten.

Ik zal je dan ook in de toekomst bij een ieder aanbevelen zodra er iets van incassozaken op tafel komt.

Met hartelijke groet,

Jouke Gardenier
Dubbel M B.V.