Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Je wilt dat je facturatie goed voor elkaar is. Join geeft je handige tips of regelt juist je complete debiteurenbeheer.

“Wij hebben gemerkt dat we door tijdgebrek niet aan consequent debiteurenbeheer toe kwamen. Join neemt ons dit nu uit handen. We hoeven er niet meer naar te kijken. Het wordt geregeld!”

Debiteurenbeheer is een specifiek vakgebied en vraagt een gedegen kennis van zaken. Als het beleid omtrent debiteurenbeheer goed wordt geformuleerd en consequent wordt uitgevoerd levert dit voor jou als ondernemer geld op. Goed debiteurenbeheer zorgt voor snellere betaling en beter betalingsgedrag van je klanten.

Om dit beleid te formuleren en uit te voeren, denkt Join Debiteurenbeheer Utrecht en Join Debiteurenbeheer Friesland (debiteurenbeheer Sneek, debiteurenbeheer Joure, debiteurenbeheer Lemmer, debiteurenbeheer Heerenveen) graag met je mee! Wij adviseren over het gebruik van voorwaarden, het te volgen traject en te hanteren betalingstermijnen. Daarnaast adviseren wij desgewenst over de formulering van de herinnerings- en/of aanmaningsbrieven. Alles met als doel betalingsgedrag en betalingstermijnen van jouw klant positief te beïnvloeden en problemen te voorkomen.

Ook is het mogelijk je volledige debiteurenbeheer uit te besteden. Als de betalingstermijn van je factuur verstreken is, nemen wij het gehele verdere traject uit handen en ondernemen de nodige werkzaamheden om betaling te verkrijgen. Uit jouw naam of uit onze naam, dit overleggen we samen. Wij adviseren, jij bepaalt de strategie.

Betaalt je klant desondanks niet? Dan stappen wij naadloos over naar ons incassotraject om op die wijze betaling te bewerkstelligen.